Kategórie      

Odstúpenie od zmluvy

Úvod Informácie Odstúpenie od zmluvyOdstúpenie od zmluvy

1.Právo na odstúpenie od zmluvy

 • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia dodaného tovaru zákazníkom.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese yarnshopsk@gmail.com .
 • Na tento účel môžete použiť nasledovný formulár alebo na vyžiadanie obratom pošleme danétlačivo.

 

2. Dôsledky na odstúpenie od zmluvy.

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, t.j. cenu za zakúpený tovar. Náklady spojené s doručením tovaru k Vám nebudú vrátené.
 • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.
 • Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

3. Pokyny na vyplatenie

 • Neposielajte tovar na dobierku. Takéto zásielky budú ignorované. 
 • Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky (Tlačivo na Odstúpenie od zmluvy nájdete tu.). Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 3 EUR
 • Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 


Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje tieto pokyny meniť a dopĺňať. Preto Vám radíme tieto zmeny sledovať.

Osobný odber

Dodanie tovaru

Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov GDPR

Odstúpenie od zmluvy

O nás

Copyright 2019 - 2024 © YarnShop - Háčkovaná obuv